Idéarbete
Utifrån vad det är ni vill säga och uppnå i och med er publikation tar vi fram en idé om lämpligt media, omfång, innehåll med vinklings- och stilistikförslag.

Tillbaka till print.