Textproduktion

Här kan vi antingen ge er en helhetslösning där vi gör allt från vinkling och research till faktakontroll och förlagskorrektur. Eller så kanske ni bara vill att någon utomstående tittar igenom och tvättar er text eller ger er vinklings- och disponeringsförslag? Valet är ert.

Vi arbetar med text till bland annat:
» hemsidor (sökordsoptimerade texter)
» böcker
» utbildningsmaterial
» faktaböcker
» fiktion
» pressmeddelanden
» copy – annonstexter
» slogans
» pay-offs
» PM
» inbjudan
» nyhetsbrev
» researchrapporter
» manus
» powerpoint-presentationer

Översättningar
Översättningar till alla språk för produktion av olika språkversioner av era trycksaker eller webbsidor.

Redigering
Vi sätter samman materialet efter skisserna och ser till att det är rätt format och teknisk kvalitet för tryckeriet.

Tryck
Vi trycker inte själva men samarbetar med både digital- och offsettryckerier. Vi hjälper er ta fram kostnadskalkyler.

Ni kan som sagt välja att anlita oss för att, i nära samarbete med er, ta hand om hela produktionen eller så väljer ni bara att köpa in den specialkompetens som ni själva saknar. Vi på XLNT Communication är nämligen inte intresserade av att kränga på er en massa tjänster ni inte behöver. Vår filosofi är att långa, fruktsamma samarbeten där vi lär känna er och ni lär känna och lita på oss genererar värden för alla parter.

Kontakta oss för mer information


Share |