Relation av kundlig börd

Det har väl knappast undgått ett någorlunda nutidsorienterat sinne att Kronprinsessan Victoria och hennes fästman Daniel Westling vigs inför all världens ögon under kommande lördag. Rapportering kommer att ske via de flesta former av media, från såväl maratonsändningar genom televisionen till mer korthuggna fraseringar via kanaler på den sociala webben.

Hur man än väljer att vända steken äntrar vi till helgen en ny era. Vare sig man sällar sig till den monarkifrälsta skaran alternativt den mer likgiltiga flocken så sker de facto ett paradigmskifte för det svenska kungahuset ur folkets synvinkel. Fokus förflyttas i sättet att förhålla sig till fenomenet kungahuset och en ny relationsformation etableras i vårt sinne.

Ett nytt relationsfokus i en ny tid. Vi ser en liknande förändring och förflyttning av fokus ske i företagsvärlden med den nya tidens möjligheter för PR, kommunikation och marknadsföring på den digitala arenan. Företagens förehavanden via den sociala webben är ännu enbart ett påbörjat kapitel, i den digitala kommunikationens korta historia finns ännu inga travar med bevis eller prov på en lyckad relation kund och företag emellan. Förhoppningsvis kommer den nya kommunikationen via en dialog på sociala digitala kanaler göda en givande och långlivad, kanske rentav livslång relation kund företag emellan. Vad vi däremot med all säkerhet vet är att en närvaro på den sociala webben öppnar dörrar till fler relationer än företaget någonsin ingått i sin historia. Och att alltfler företag inser fördelarna med att koexistera med sina kunder i det digitala forumet och vänder blickarna mot den nya tidens blickfång för marknadskommunikation.

Via den sociala webben har företag chansen att personifiera sig och etablera en värdefull kontakt med kunden genom att öppna upp dörren för dialog och kommunikation. Genom att skapa en genuin och långvarig relation med kunden och marknaden samt genom att adressera rätt mottagare kan företaget åstadkomma de mest påtagliga och unika resultat. Social branding är ett ovärderligt redskap i detta arbete med att personifiera varumärket och vårda relationen med kunden.

På lördag bevittnar vi vigseln mellan Victoria och Daniel. En relation som startade på ett gym någon gång under envägskommunikationens dagar. Nu äntrar de en ny tid och förvisar den gamla till historien. Den sociala webben och marknadskommunikationen har redan ingått äktenskap. Digital marknadsföring och social branding är de blivande regenterna och traditionell marknadsföring den gamla kungen.

Bloggat av: Markus Qvist / XLNT Communication AB

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>