Locka sponsorer med global exponering

Hur når man ut med sitt varumärke, sin organisation eller ett event i tidens informationsspäckade tidsanda? Hur når vi på effektivaste sätt ut med vårt budskap? Hur lyckas vi övertyga företag att sponsra vår verksamhet med en garant för synlighet i samband med exekvering?

Resonemang kring att sponsorer måste dra sitt strå till stacken, ta mer ansvar och bli mer delaktiga i processen kring genomförandet är att föra diskussionen tillbaks till stenåldern. Det blir allt svårare att nå ut med sitt budskap i ett övermättat reklamlandskap, de potentiella mottagarna blir alltmer varse om metoder att välja bort reklamexponering och allt fler reklamfria alternativ till kanaler och forum dyker upp i rask takt. En utveckling som företag och sponsorer är väl medvetna om och därigenom blir alltmer försiktiga med i vilka typer av projekt de placerar sina likvida medel i.

Tvärtom måste företag och organisationer i behov av sponsring skaffa sig bättre kunskap om sponsorernas förutsättningar i dagens digitala mediaklimat. Och faktum är att förutsättningarna är mer gynnsamma idag – för båda parter – trots ökande brist på intresse bland de presumtiva mottagarna och trots fler mediala kanaler.

Bruket av sociala medier ökar globalt i konstant takt. Bara i Sverige finns idag runt 4 miljoner registrerade konton på Facebook. Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, LinkedIn, Digg, Pusha, Bloggy och Delicious är alla exempel på kanaler i sociala medier som erbjuder både företag och privatpersoner möjligheten att exponera varumärke, information och budskap – helt utan kostnad. Att via en sökmotoroptimerad blogg med rätt valda nyckelord synas och exponera sitt varumärke och budskap på webben är en ypperlig plattform att presentera för en tilltänkt sponsor. Via länkar och ett korrekt sammankopplat socialt digitalt nätverk har det tilltänkta budskapet möjlighet att nå ut till önskvärt antal recipienter och än därtill – potentialen till exponering är global.

Stenungsbaden Yacht Club sponsrar exempelvis seglingslaget Team Anna Kjellberg. Vid en sökning på Google efter Team Anna Kjellberg återfinns Stenungsbaden Yacht Club på första sidan av sökresultat. Detta av den anledning att Stenungsbaden skrivit om Annas team på hotellets blogg. Genom att länka och tagga korrekt suger Google automatiskt åt sig av informationen i Stenungsbadens bloggtext som därefter exponeras på förstasidan vid ett sök av den seglingsintresserade. På så sätt hänvisas den informationssökande in på hotellets sida och ges möjlighet att läsa mer om Stenungsbadens utbud när det gäller segling och sjölivet. På samma sätt skriver Stenungsbaden om övriga relaterade ämnen i sin blogg för att knyta sig an intressenter inom fler områden som kombinerar olika företeelser i samhället med Stenungsbadens verksamhet.

Resultatet av närvaron på den sociala webben via kanaler för sociala medier kan dessutom redovisas och kartläggas. Genom utmärkta gratisverktyg såsom Google Analytics kan exakt statistik över antalet visningar, träffar, besökare och hur mottagaren agerat inhämtas. Detta till skillnad mot traditionell sponsring vars exponeringsresultat mer bör liknas vid en närmare uppskattning. Via webbens gratisverktyg erbjuds möjligheten att med exakthet presentera när, var och hur mottagarna tagit till sig av informationen. Information som blir guld värd i händerna på en organisation eller ett företag på jakt efter en sponsor.

Och till vilken kostnad? Ja just det, det var ju gratis space.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>