Social media kurser och föreläsningar 2010, reflektion och sammanfattning

Året började med en hel rad företagsanpassade introduktioner i sociala medier. Bara i januari höll vi sammanlagt sju stycken. Vi varvade med våra egna frukostmöten som vi håller cirka två gånger per månad. Utöver det har vi hållt många hel- och halvdagskurser, en del av dem har ägt rum i våra lokaler och många också ute hos uppdragsgivare. Resterande delen av året fortsatte i ännu högre tempo. Branscherna som vi föreläst för är hotell- och restaurang, event, entreprenörer, småföretagare, verkstadsindustri, sjukhus, kommuner och landsting, IT, destinationer och besöksnäringen, skolor och kulturorganisationer. I stort sett har de flesta branscher visat stort intresse och det har varit fantastiskt många nyfikna öron.

Välkomna på frukostmöten, kurser och utbildningar till XLNT Commmunication

Under året har Transfer engagerat oss som föreläsare. Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsningar till skolan från näringslivet. Syftet är att skapa insikt i yrkeslivet samt att inspirera till studier, egna initiativ och entreprenörskap.

Som Transferföreläsare gör vi en ideell insats för att inspirera elever. Vi delar med oss av våra erfarenheter och får chans att ta del av ungas tankar och idéer.
Läs mer om Transfer.

Blickar vi framåt så är intresset fortfarande fantastiskt stort. Föreläsningar under 2011 kommer blandat med introduktion också handla om hur man skapar en hållbar dialog och engagemang i de olika kanalerna i sociala medier.

Vår sammanfattning är solklar; Sharing is how you build a brand. Vad är din?

Kurser och utbildningar i sociala medier.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>