Garanterat mätbara resultat i marknadsföring med Crossmedia

Ett crossmediasystem automatiserar och mäter hela er marknadsföring. Det går att kombinera alla kanaler, tryck och digitala, på det mest effektiva sätt och använda styrkan i varje liten del. All data som ni får under kampanjen lagras för att under tiden kunna ändra kampanjen. Under reklamkampanjen följer ni resultaten på en kontrollpanel och optimerar flödet så ni förstärker styrkorna och minskar svagheterna. Och, all samlad data sparas i en databas som för varje dag byggs på och effektiviseras för framtida arbete. Ni får garanterat mätbara resultat, nu och i framtiden. Crossmedia är en metodik för att skapa mätbar och värdefull kunskap i en databas ni har full kontroll över.

 

1024773_57103207

 

Låter nästan för bra? Det är det inte. Det gamla sättet att först analysera och sedan köpa medieutrymme är som sagt gammalt. Nu startar vi kampanjer i liten skala och samtidigt analyserar och mäter effekter. Och, från det ändrar och optimerar. Då kan ni få garanterat mätbara resultat och mäta effekten av varje investerad krona.

Ett enkelt exempel

För att kunna förklara hur ett crossmediasystem fungerar ska vi beskriva ett enkelt exempel. Ni har en annons i en tidning. Hur får ni den som sett annonsen till en specifik landningssida på webben som är personlig och sökbar för målgruppen?

1078944_18233461a

Broarna mellan olika media ökar effektiviteten och möjligheterna till större genomslagskraft. Det kan inte ha undgått någon att de flesta mobiltelefoner numera är så kallade smartphones. Enligt Statistiska central byrån har nästan nio av tio vuxna en smartphone. Det betyder självklart att i framtiden är det en viktig del i marknads- och kommunikationsarbete. Mobilen är alltid med och den är alltid uppkopplad. Därför är mobiltelefonen en viktig del av en helhetslösning.

Sömlöst mellan olika media

Vår erfarenhet är att man får bäst effekt när minst två olika kanaler används i samma kampanj. För att nå optimalt resultat måste kommunikationen anpassas i de olika kanalerna så att man på effektivast sätt når varje kund eller möjlig kund. Ett crossmediasystem möjliggör en sömlös integrering mellan kanaler och media och en databas. En annons i en tidning har en QR-kod eller short code som läses in av en smartphone. När läsaren scannar in koden leder det till en specifik landningssida som är anpassad för tidningens målgrupp. Det ökar möjligheten för att läsaren blir intresserad och tar sig tiden att utnyttja erbjudandet. Självklart kan i samma kampanj olika tidningar med olika målgrupper ha olika landningssidor.

På landningssidan får läsaren något för motprestationen att hon lämnar namn, adress och kontaktuppgifter. Det skapar en säker lead med garanterat rätt uppgifter. Dessa sparas i en databas som utnyttjas för senare utskick anpassade för er önskvärda målgrupp.

I samband med utskicket kan kunden åter igen interagera genom information på utskicket, och på så sätt komma in på en helt personlig landningssida. Interaktion skapar en personlig relation till varje kund och för varje gång får ni mer information och säkrare målgruppsindelning.

För att nå varje kund på bästa sätt är det självklart möjligt att använda sig av statiska och variabla webbsidor anpassade för både mobila som traditionella gränssnitt. Men, även trycksaker och SMS som kan anpassas och skickas när de får bästa effekt.

Crossmedia optimerar kampanjen och databasen

Under tiden kan ni i realtid följa flödet och kampanjen i en kontrollpanel. Svagare delar i kampanjen kan undvikas och starkare utnyttjas bättre. På så sätt effektiviserar ni kampanjen.

352166_5835

Hela tiden byggs er databas på. Den uppdateras med värdefull data medan det som inte har värde rensas ut. Genom att samla och filtrera skapar det en mer högkvalitativ databas. Hela systemet är en metodik för att samla mätbar värdefull kunskap i en databas ni har full kontroll över.

Hitta synergieffekterna

Det här är ett kort exempel på en möjlighet till användning av cross media i en kampanj. Tänk er alla möjligheter från mobiler till trycksaker till tv till personliga landningssidor. Samtidigt som ni arbetar med marknadskampanjer som sömlöst väver in inbjudningsprocess, lojalitetsprogram och kundvård. Att utnyttja alla för sig eller integrerade för att hitta synergieffekter. Det är bara er kreativitet som sätter gränserna. Och, ni kan mäta alla effekter i realtid.

Fördelarna är många. Varje lead blir billigare och bättre. Kommunikationen med nya kunder blir snabbare och mer träffsäker. Kontakten med gamla kunder blir mer personlig. Allt automatiserat. Alla möjligheterna i samma verktyg.

Framtida kommunikation handlar om att vara på alla plattformar och kanaler men framför allt om att mäta och följa upp. Och, med ett crossmediasystem kan ni göra just detta: komponera, analysera, optimera och mäta effekterna av era kampanjer. Samtidigt som ni får en databas som är guld värd.

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>