Lower your expectations

Content Meetup 2014 hölls i en av Göteborgs vackraste lokaler, Göteborgs konserthus. I år fick vi lyssna på en föreläsning av Joe Pulizzi, en workshop med Kntnt och en presentation av Granngårdens resa från traktorer till mediahus. De flesta som hade tagit sig till konserthuset var mest intresserade av att lyssna på Joe Pulizzi som räknas till en av de ledande inom content marketing. 

Joe_Pulizzi_Content_Marketing_takeaways

När Joe Pulizzi från Content Marketing Institute gick på scen på Content Meetup 2014 så var det första han sa var att vi lyssnare skulle ha låga förväntningar på föreläsningen. Det skulle enligt honom räcka att man från föreläsningen tog med i alla fall en punkt av de fem trender han går igenom. En punkt och utnyttja det rätt för att få content marketing fungera för er. Sedan tar han upp en sanning som redan borde vara en självklarhet:

”Era kunder bryr sig bara om sig själva och sina egna problem. De bryr sig inte om dig. Därför ska innehållet riktas mot det. Det ni göra är att lösa er publiks problem eller skapa innehåll som underhåller dem”.

Nio av tio företag säger att de arbetar med någon slags innehållsmarknadsföring. Men, de flesta av dem har ingen strategi eller riktning i arbetet med det. Därför presenterar Joe Pulizzi fem punkter att tänka på när man ska börja arbeta med innehållsmarknadsföring.

 

1.     Sales, Savings and Sunshine
Innehållsmarknadsföringen ska driva upp försäljningen, minska kostnader eller få din publik och dina kunder glada.

Som exempel han använde www.copyblogger.com.. Deras intäkter kommer uteslutet från sina prenumeranter som vill åt sidans innehåll. Det är ett perfekt exempel på hur innehållet på sidan driver på försäljningen.

Varje kanal måste uppfylla kraven på försäljning, intäktsminskning eller få publiken glad.  Utgångspunkten ska vara ”varför använder vi den här kanalen för det här innehållet”.

 

2.     Skapa en verksamhetsidé
-       Definiera din publik – För att innehållet ska vara relevant och din publik ska ha nytta av det måste du veta vem ditt innehåll är för och varför.
-       Leverera – Hur och var ska ditt innehåll finnas och hur ska det vara tillgängligt.
-       Utfall – Vad är man ute efter för resultat.

Som exempel använde han Procter & Gambles verksamhetsidé för en av sina hemsidor ”Enabling women to have more quality time with their families”. Alla artiklar och innehåll är riktat och utformat för att kvinnor ska kunna spara tid på något för att kunna spendera mer kvalitetstid med sina familjer.

Det ni skriver måste vara relevant. För det ni vill är att skapa en relation med publiken och målgruppen och de kommer inte ta till sig innehållet om det inte känns relevant för dem.

 

3.     Bygg inte på hyrd plattform
Det senaste har många märkt inlägg på Facebook inte når lika många som förut. Det för att Facebook har ändrat på algoritmen för spridningen. De vill att fler ska betala för att blir sedda i ett allt mer fullt flöde. Därför är det viktigt att äga plattformen där man publicerar sitt innehåll. Blogga eller skapa en annan plattform där ni kan få ut innehållet. Då kan ni inte bli överraskade av förändringar i regler och algoritmer.

 

4.     Rikta in dig på påverkare för att bygga en publik.
Ta reda på vem du vilka som är din publik men rikta in dig på de påverkare som kan nå till din publik.

Kommunikationen ska ha en fördelning på 4:1:1.

4 delade inlägg från påverkare för att bygga relationer
1 inlägg med eget innehåll
1 säljkommunikation

För att kunna skapa relationer som båda vinner på kan du baka in andras innehåll in i ditt innehåll, till exempel som exempel eller teorier i artiklar eller white papers.

Det är viktigt att på din sida alltid ha en möjlighet till call to action. Om man även kan erbjuda något gratis för att bli prenumerant ökar det prenumerationsfrekvensen.

Trots att Joe Pulizzi tidigare varit emot pop ups ser han de numera som effektiva. 60 procent av de som börjar prenumerar på nyhetsbrev eller blir prenumeranter på Social media institute upp gör det genom en pop up. Det har visat sig att de som anmält sitt intresse via en pop up är mer aktiva än de som gjort det på andra sätt.

 

5.     Öppna plånboken
Joe Pulizzi förutspår att i en nära framtid kommer större företag börja köpa mediaföretag som har många prenumeranter. Det då kostnaden i att bygga upp en stabil bas av prenumeranter tar lång tid och kan vara kostsamt jämfört med vad det kostar att köpa prenumeranterna via ett företagsköp.

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>