Radera personlig info från Google-sökning?

Tillhör Content Marketing, Kommunikation av den 15/05/2014 0 Kommentarer

Sökmotoroptimering

Har du någon gång gjort en sökning på ditt namn på Google och i sökningen fått länkar till sidor som du inte vill ha med. Nu är det möjligt att få dem borttagna. Det efter ett fall i Europadomstolen då en spansk man klagade till AEPD (Agencia Española de Protección de Datos, Spanska dataskyddsbyrån) om en auktionsnotis gällande hans övertagna hem som kom upp i Googles sökresultat. Han ansåg att ärendet var gammalt och inte längre relevant, och fick rätt i att Google måste ta bort länken i en sökning.

Det innebär att om en sökning på ditt namn länkar till en hemsida som avslöjar personlig information om dig, har du rätt att begära att länken tas bort. Rätten resonerar att eftersom sökmotorerna samlar in, behandlar och tillhandahåller personuppgifter är företaget ansvarigt för hur de används. Då Google inte har rättigheter i att hantera personlig information så som sjukskrivningar eller gamla brott blir de tvungna att ta bort länken. Det gäller samma vid upphovsrättsintrång där de är skyldiga att ta bort länkar.

Vilka krav eller skyldigheter sökmotorföretagen har i att själva ta bort länkar till sidor med personligt material är luddigt formulerat av domstolen. Det kommer med all säkerhet leda till fler domstolsfall. Hur det kommer påverka arbetet med och hos Google, och förtroendet för deras sökningar, får vi veta först längre in i framtiden när kraven och skyldigheterna preciserats och drivs igenom.

Blir det en bris som inte stör nämnvärt eller omdefinierar det hela marknaden, eller i ett extremfallet slutar med att till exempel Google avvecklar från Europa, det får vi se i framtiden.

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>