Growth hacking – framtiden?

Det är många som har hört om och hört av sig till oss om growth hacking. Det är nytt som fenomen nytt men själva metoderna är inte nya. Det startade när nya innovativa företag främst från silicon valley med bristande på resurser tagit till tekniskt kunnande för att skapa tillväxt. En enkel förklaring börjar  med att berätta vad en hacker är och gör. 

531969_55075139

En hackers uppgift är att nå ett mål. Att följa en förutbestämd process kan inte hitta rätt i ett snårigt IT-system med otaliga stängda dörrar. En hacker får saker gjorda i stället för att koncentrera på hur de blir gjorda. Det gör man med att kontinuerligt hitta nya möjligheter och nya vägar att gå baserade på vägen de tog senast. Lärdomen utvärderas och kunskapen används till nästa problem.

Growth hackers
En growth hackers mål är att skapa tillväxt. Som en traditionell hacker söker en growth hacker en ny lösning från var de är för stunden. Mäter och utvärderar tidigare steg för att dra lärdom till nästa steg. Förkastar det som inte fungerade och utvecklar det som sist gav resultat. De ser på den traditionella frågan ”hur når jag mina kunder med min produkt?” genom att göra det med bland annat A/B tester, landningssidor, e-mailutskick och sökande efter virala inlägg. Varje steg, varje beslut tas med målet att skapa tillväxt.

Det är iterationen i arbetet som är det primära, och det som funnits med länge i hur många arbetar. Att alltid gå tillbaka till det man gjort, mäta och därifrån lär sig och applicera när man går vidare. På så sätt optimeras kampanjer för högsta möjliga stabila långsiktiga tillväxten.

Försvinner marknadsförare?
Kommer marknadsförare och kommunikatörer försvinna i framtiden och all digital marknadsföring styras enbart av ingenjörer och programmerare? En growth hacker kommer inte byta ut marknadsföraren. De använder sig bara av andra metoder och arbetar annorlunda. Då en growth hacker har bara ett mål, tillväxt, har de ofta inte helhetsbilden, medan en marknadsförare har inte growth hackars tekniska kunskaper eller verktyg. Det är visionen och helheten som growth hackers i framtiden kommer verka i. Kodarna bygger, marknadsförarna driver på.

Vision och helheten
Det måste finnas en vision för att kunna hitta och skapa möjligheten för ett helhetligt grepp. Det ser man hos de företag som har växt via growth hacking som sedan gått vidare till även traditionell marknadsföring. Troligtvis kommer det mjuka och det hårda knytas närmare varandra och dra nytta av varandra fördelar. När små företag utan större resurser kan skapa så mycket tillväxt, hur kommer möjligheterna vara för de stora jättarna med resurser.

Vi är i början av denna revolution och i framtiden kommer vi se fler och fler innovativa lösningar för tillväxt, framför allt när growt hackers och marknadsförarna arbetar tillsammans.

 

Vill du veta mer om Growth Hacking och hur det kan hjälpa dig? Kontakta oss.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>