Mobilt medieliv ändrar spelreglerna för din kommunikation!

Människor tillbringar en stor del av dagen till internet via mobil eller surfplatta.

Vi tillbringar en stor del av dagen till mobilt internet. Anpassa därför företagets webbsida för att inte förlora värdefull trafik!

Vi svenskar blir allt mer mobila när vi konsumerar media, visar en färsk rapport. Vi väljer allt oftare bort tablåstyrd media och väljer plattformar där vi kan titta, lyssna eller läsa när vi vill och var vi än befinner oss. Vi lägger även mer tid på sociala medier än till att läsa en dagstidning. Det ställer krav på företag som vill nå ut att via annonser, webb och nyhetsbrev, att välja rätt kanal och anpassa budskapet till rätt plattform för att möta människor där de är – i mobilen. 

Idag använder de flesta svenskar internet, endast ett fåtal personer står helt utanför den digitala världen, det framgår av den årliga rapporten om medieutvecklingen i Sverige från Myndigheten för radio och tv. Användningen är störst bland unga i åldern 15 till 24 år som använder internet 210 minuter en genomsnittlig dag. Men även pensionärer är idag vana internetanvändare som surfar på nätet i snitt en timma dagligen.

Vi vill vara sociala
Youtube Dagstidningarna är det medium som får minst uppmärksamhet jämfört med tv, radio och internet. Istället lägger svenskar nästan dubbelt så lång tid till sociala medier som till traditionella medier på internet. Ungdomar mellan 15 till 24 år använder 102 minuter till sociala medier en genomsnittlig dag jämfört med knappt en halvtimme till traditionella medier. TV och filmer som tidigare var det medium som barn ägnade mest tid åt har ersatts av . Sajten har därmed blivit en allt viktigare kommunikationskanal för organisationer men även som annonsplats.

Mobil i var barns hand
Den starkaste trenden är att de ungas, liksom stora delar av befolkningens, medieliv blivit mobilt. Vi läser tidningen, ser på tv, lyssnar på radio och läser böcker på mobil eller platta. Undersökningen ”Ungar & medier 2014/15” visar att barn och unga använder sin mobil mer än någonsin. Av de tillfrågade 17- till 18-åringarna använde 62 procent mobilen mer än tre timmar per dag. Det kan jämföras med resultatet från 2012/13 då den siffran var 46 procent, enligt rapporten. Undersökningen visar också att medieanvändningen kryper ner i åldrarna. Idag har hälften av alla tvååringar varit på nätet och 95 procent av 11-åringarna har en egen mobil. Det är med andra ord en generation som växer upp helt med mobil internetanvändning.

Mobilanpassad kommunikation ett måste 
När människor ägnar en stor del av dagen åt internet genom mobilen, gäller det att se över egna företagets kommunikation och flytta fokus till de platser där konsumenter vill mötas. Det är inte längre en fråga om att eventuellt starta en närvaro i sociala medier utan en självklarhet. Att heller inte mobilanpassa den egna webbplatsen kan innebära att större delen av trafiken till sidan går förlorad, eftersom majoriteten av kunderna kommer att surfa in med mobilen. Det mobila medielivet är här för att stanna och den som inte hänger med riskerar att gå miste om både värdefull kundkontakt och affärer.

Kontakta oss för hjälp med digital kommunikation!
Har du frågor eller vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att möta kunder via webb, digitalt nyhetsbrev och sociala medier, kontakta oss!

Läs mer om våra tjänster!

Social Media

Strategi

Digital marknadsföring och Crossmedia

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>