Social media föreläsning

Social media kurser och föreläsningar 2010, reflektion och sammanfattning

Social media kurser och föreläsningar 2010, reflektion och sammanfattning

Året började med en hel rad företagsanpassade introduktioner i sociala medier. Bara i januari höll vi sammanlagt sju stycken. Vi varvade med våra egna frukostmöten som vi håller cirka två gånger per månad. Utöver det har vi hållt många hel- och halvdagskurser, en del av dem har ägt rum i våra lokaler och många också [...]

Läs mer »

Annica Ljungberg i uppsats om PR-byråer och affärsbyggande relationer

Annica Ljungberg i uppsats om PR-byråer och affärsbyggande relationer

Marie Norén och Emily Riahi studerar Management vid Företagsekonomiska institutionen på Göteborgs Universitet. I sin magisteruppsats har de valt att redogöra för hur sociala medier har förändrat kommunikationen i det mediala landskapet för PR-byråer. Till grund för sina analyser har de bl.a. intervjuat vår egen Annica Ljungberg. I uppsatsen presenteras även mer ingående hur XLNT [...]

Läs mer »

Blogginlägg om XLNT:s föreläsning på Marstrand

Annica Ljungberg från XLNT Communication fick alla som eventuellt tvivlade på sociala medier för information och marknadsföring att kapitulera.

Läs mer »

Relation av kundlig börd

Relation av kundlig börd

Ett nytt relationsfokus i en ny tid. Vi ser en liknande förändring och förflyttning av fokus ske i företagsvärlden med den nya tidens möjligheter för PR, kommunikation och marknadsföring på den digitala arenan.

Läs mer »

Socialt världsmästerskap?

Socialt världsmästerskap?

Likt företagsvärlden är det ledarna som hindrar sina spelare från att ge sig ut på den digitala spelplanen. Frågan är dock vilken taktik som fungerar bäst, en öppen eller sluten organisation?

Läs mer »