PR

reklambyra-goteborg-xlntVi stödjer och tar ert PR-arbete ett steg längre. Sociala medier utnyttjar webbens möjligheter till engagemang och kontaktytor för dialog och har därför en fördel framför enkelriktade kommunikationsåtgärder. Den symmetriska tvåvägskommunikationen är i särklass den kraftfullaste PR-kommunikationen.

Strukturerat och målmedvetet arbete med sociala medier kan ge djupare insikt i diskussionen kring varumärket. Denna insikt är direkt användbar för att utveckla verksamheten. Rätt använda, ger sociala medier både analysmöjligheter och kommunikationsverktyg för att kontinuerligt och transparent kommunicera vart man är på väg.

XLNT Communication erbjuder:
» PR-kampanj, strategi och taktik.
» Pressmeddelanden – research, vinkel och produktion
» Mediaträning
» Medialogikutbildning som besvarar vad en nyhet egentligen är, hur en redaktion fungerar och under vilka lagar och regler journalister agerar.

Vi tar ett helhetsgrepp på er PR-strategi men är inte intresserade av att sälja på er en massa tjänster ni inte behöver. Vår filosofi är att långa, fruktsamma samarbeten där vi lär känna er och ni lär känna och lita på oss genererar värden för alla parter.