Social media

Vi hjälper er att arbeta fram en stark strategi och policy för social media. Vi analyserar dina kommunikationsbehov och anpassar era befintliga kommunikationslösningar till bästa forum. 

Oavsett storlek och inställning på ett företag så är det viktigt att tänka igenom och ta ställning till hur företaget kan använda och förhålla sig till sociala medier. Utbilda de som ska agera i företagets namn, ge anställda en typ av certifiering för sociala medier. Det kan handla om att skapa innehåll av kvalitet och intresse och på så sätt bygga värde i sitt nätverk. Genom att agera professionellt och affärsmässigt innebär det att ta till sig av kritik och vara konstruktiv i en dialog.
Skapa framgångsrika lösningar genom:
» Social Branding
» Social Media strategi
» Social Media policy och guidelines

Social Media: föreläsning, kurser, workshop, seminarier, frukostmöten läs mer »