Social media frukostmöte och föreläsning

forelasning-social-media-annica-ljungberg-spadagarna-loka-brunnHar ni svårt att få tiden att räcka till? Låt oss då göra det enkelt för er. Vi kommer till er med korgen full av kunskap, inspiration, och kaffe och frallor. Nedan kan ni läsa mer om våra två föreläsningsteman. Många företag och organisationer anlitar Annica Ljungberg, VD och ägare XLNT Communication AB, som föreläsare om social media och digital marknadsföring. Annicas uppskattade föredrag är en upplysande, heltäckande och inspirerande väg in i det kanske hetaste området inom den sociala webben idag.

Annica Ljungberg är en strateg inom social media med ena benet i framtiden. Hon såg tidigt social media som framtiden och som ”veteran” på den sociala media-arenan har hon hjälpt både små och stora företag nå ut med sina budskap. I sina föreläsningar får ni en tydligare bild av vad social media innebär och hur marknadsförare men också övriga delar i en organisation kan använda sig av den sociala webben. Syftet är att driva försäljning och men framförallt stärka sitt varumärke genom en dialog med kunden. Hon visar på vårt förändrade medie- och kommunikationsbeteende och vilka oskrivna regler och värderingar som gäller i det digitala samhället.

Vi reder ut begreppen kring hur ni använder er av de strategiska verktygen för att skapa bättre relationer med omvärlden.

Frukostmöte: Sharing is how you build a brand
Fokus kommer att ligga på användarnas förhållande till sociala medier i allmänhet och verktygen i synnerhet. Så ger vi en tydligare bild av vad social media egentligen är och hur ni som marknadsförare använder er av digital marknadsföring för att driva försäljning och stärka ert varumärke.

Annica Ljungberg ger er exempel och konkreta tips för att lyckas. Annica visar på vårt förändrade medie- och kommunikationsbeteende och vilka oskrivna regler och värderingar som gäller i det digitala samtalet. Vi visar också hur du använder dem som strategiska verktyg för att nå kunder, medarbetare, samverkanspartner och massmedier.

• Bloggar, communities och bokmärkessajter. Vi reder ut begreppen.
• Så gjorde dom. Inspirationsexempel från små och stora användare.
• Så kommer vi igång. Första steget mot en social media närvaro.
Vi på XLNT Communication såg tidigt potentialen hos sociala media: Ett nytt paradigm för en ny tid. Idag är vi lite av veteraner på den sociala mediaarenan. Vi har hjälpt både små och stora företag att nå ut med sina budskap.

Frukostmöte: Brands need to have personality
I nästa steg går vi i detalj igenom ett urval av de bästa verktygen som finns att tillgå och hur ditt företag ska använda dem.

Du lär dig också hur du bevakar och samlar in information kring vad som skrivs och yttras om ditt varumärke på nätet. Vi tittar närmare på resultaten av ett företags närvaro på de olika kanalerna för social media, vi går även igenom hur du nyttjar olika sökmotorer för att bevaka hur ditt varumärke exponeras. Vi går steg för steg igenom allt du behöver veta för att utveckla användandet av dialogbaserad kommunikation via social media.

forelasning-social-media-annica-ljungberg-sahlgrenska-universitetssjukhuset

Föreläsningar, hel- och halvdagskurser

Social media, föreläsning för B2B och B2C
Social media för B2C och B2B: introduktion till sociala medier. Så gjorde dom, så gör du. Vi tittar på de vanligaste kanalerna och på några lyckade case. För företag som vill upptäcka nya möjligheter att stärka varumärket och skapa bättre relationer med omvärlden.

Social media, föreläsning för kommuner och offentlig sektor
Social media för kommuner och offentlig sektor: introduktion till sociala medier. Inom vilka användningsområden och kanaler finns det en nytta. För kommuner och offentlig sektor som vill upptäcka nya möjligheter att stärka varumärket och skapa bättre relationer med omvärlden genom en medborgardialog.

Social media, föreläsning för skolor, om IT och lärande
Social media för skolor: introduktion till sociala medier. Vad är det vi delar, hur samverkar vi och vad är det vi publicerar? Hur kan lärare och elever mötas i en social värdeplattform? Vi tittar på de vanligaste forumen och på några lyckade exempel. För skolor som vill upptäcka nya möjligheter att att utveckla lärandet och skapa bättre relationer med elever och föräldrar.

Kurs: social media – rent praktiskt
Vi lär oss att praktiskt hantera sociala medier och hur man startar upp en digital närvaro. Du lär dig starta en blogg, publicera foton och filmer, skapa arkiv för bilder och filmer samt länka in dessa till bloggen. Du lär dig skapa egna kanaler på nätet.
Efter denna dag är målet att du ska kunna bygga vidare och utveckla en stark närvaro i sociala medier.

Kurs: social media i en kommunikationsstrategi
Vi går igenom steg för steg hur du harmoniserar de nya medierna. Målformulering, val av sociala verktyg, implementering, aktiviteter, frekvens och uppföljning. Hur kopplar man ihop alla delar till en helhet i en social mediestrategi. Från kundtjänst till omvärldsbevakning. Bloggpolicy, bloggcoachning och bloggstrategi – hur man tar bloggandet ett steg till.

Kurs: Social Branding

“Brands need to have a personality and be someone that people want to be friends with.”
Alistair Battie, Advertising Age

Social branding handlar om att skapa en genuin, hållbar och långvarig relation med marknaden i fokus samt genom att adressera rätt mottagare åstadkomma påtagliga och unika resultat.
Den sociala webben handlar om verktyg till hjälp för företag och privatpersoner att agera socialt gentemot sin omgivning på den digitala arenan men ersätter dock inte mötet öga mot öga. Det fysiska mötet är fortfarande av stor vikt i en relation men genom den sociala webben har det personliga mötets möjligheter utvecklats till att börja innan och fortsatta efter det reella mötet.
Ovärderliga redskap för att bygga och vårda en i förlängningen långvarig och givande relation med kunder, företag och medarbetare.

 

Vill du boka Annica Ljungberg som föreläsare eller gå en kurs, ring 031-13 12 10 eller klicka här.